Oprichtingsakte en Statuten 

Op 22-11-2022 om 11 uur is de oprichtingsakte ondertekent door de Oprichter en voorzitter van onze stichting: Mevrouw Diana Kwast-Hoekstra, bij notariskantoor Almeer, in Almere.

Huishoudelijk Reglement

Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels die de statuten ondersteunt en zo de werking van de stichting concretiseert.

Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is.

In tegenstelling tot de statuten, is er geen externe publicatie nodig bij het wijzigen van het huishoudelijk reglement.

Het bestuur kan wel altijd schriftelijk gevraagd worden naar de meest up-to-date versie van het reglement.

Beleidsplan SOV 2022-2024

In dit meerjarenbeleidsplan beschrijven we waar we voor staan (missie) en waar we voor gaan (visie). Hoe we dit willen gaan oppakken met het oog op alle belanghebbenden (strategie). We beschrijven hierin ook onze doelenstellingen en met welke middelen  we dat willen realiseren.

(Financieel) Jaarverslag

Het (financieel) jaarverslag zal worden opgesteld na het kalenderjaar 2022 én 2023. Dit verslag zal de activiteiten en financiële verantwoording beschrijven en zal via het bestuur op te vragen zijn, maar er zal ook een afschrift van het document ter zijner tijd op deze website geplaatst worden.