Welkom op de website van de Stichting Onbeperkt Vooruit! 

Onze stichting wil graag de kwaliteit van leven van (jonge) mensen met een beperking verbeteren, door het aanbieden van (paarden)coaching, paardrij-instructie en scholingen.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het geven van (paarden)coachsessies aan (jonge) mensen met een beperking en/of
  • Het geven van rij-instructie aan (jonge) mensen met een beperking.
  • Het verzorgen van scholing, over bijvoorbeeld: paardencoaching, paardrij-instructie en/of paardenwelzijn, voor: coachees, ouders/naasten van coachees en paardencoaches/rij-instructeurs, bijvoorbeeld ten behoeve van de kwaliteitsborging van paardencoaching binnen de beroepsgroep van paardencoaches en rijinstructeurs.

Het bestuur van (On)beperkt Vooruit! bestaat uit drie bestuurders:

  • Diana Kwast-Hoekstra, oprichter en voorzitter.
  • Sandra Ostendorf, penningmeester.
  • Rachel Beijkirch, secretaris.

De oprichtingsakte van de stichting is op 22-11-’22 om 11 uur ondertekend bij de notaris. 

There is someting about the outside of a horse

That is good for the inside of a man 

Sir Winston Churchill