Hoofdlijnen beleid en activiteiten binnen Stichting (On)beperkt Vooruit!

Volg de link voor het volledige beleidsplan.

Stichting (On)beperkt Vooruit! wil de kwaliteit van leven verbeteren van kinderen en (jonge) mensen met een beperking of ziekte, door het geven van paardencoaching, paardrij-instructie en trainingen/scholing aan deze doelgroep of betrokken professionals.

Dit doen wij door vrijwillige paardencoaches en paardrij-instructeurs in te zetten op daartoe geschikte en/of geaccrediteerde locaties en samen met de coachee/ruiter te bepalen waar haar of zijn doelen liggen, om zo de kwaliteit van haar of zijn leven te handhaven of te verbeteren. Scholingen en trainingen aan de doelgroep/haar begeleiders-verzorgers, maar ook professionals is ook een activiteit van deze stichting waar de vrijwilligers zich mee gaan bezighouden.

Voor het verzorgen van coachsessies en rijlessen met paarden, dienen wij de beschikking te hebben over paarden/pony’s en locaties waar deze dieren worden gehouden, maar waar de coachsessies en rijlessen ook veilig gegeven kunnen worden. Hierbij houden wij de eisen aan van de beroepsvereniging VPCN (Vereniging Paardencoaching Nederland). Op dit moment beschikken wij over verschillende locaties, waarbij dit gerealiseerd kan worden. Tot op heden is slechts één paard in eigendom van de voorzitter van deze stichting. Komende jaren zal gekeken worden hoe de beschikbaarheid van paarden en pony’s uitgebreid kan gaan worden, wat mede afhankelijk is van de vraag voor paardencoachsessies en rijlessen.

Doelstellingen van de Stichting

De kwaliteit van leven van (jonge) mensen met een beperking verbeteren, door het aanbieden van (paarden)coaching, paardrij-instructie en scholingen.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het geven van (paarden)coachsessies aan (jonge) mensen met een beperking en/of
 • Het geven van rij-instructie aan (jonge) mensen met een beperking.
 • Het verzorgen van scholing, over bijvoorbeeld: paardencoaching, paardrij-instructie en/of paardenwelzijn, voor: coachees, ouders/naasten van coachees en paardencoaches/rijinstructeurs, bijvoorbeeld ten behoeve van de kwaliteitsborging van paardencoaching binnen de beroepsgroep van paardencoaches en rijinstructeurs.

Activiteiten ten behoeve van de randvoorwaarden

De stichting zal haar doelstellingen proberen te behalen door een actieve bestuurscultuur; het snel en adequaat reageren op verzoeken van de doelgroep; het zorgdragen voor een gezonde levende have en het actief bezig zijn op Social media.

De komende twee jaar ligt de focus op het leveren van kwalitatief hoogstaande coachsessies en rijlessen, in het bijzonder gericht op een (jonge) groep mensen met een beperking en/of ziekte.

Daarbij zal er de komende tijd ook veel aandacht geschonken worden aan het volgen van scholing, welke noodzakelijk is om de kennis en vaardigheden van de vrijwilligers verder uit te breiden. De scholing zal zich niet alleen richten op het geven van (paarden)coaching en rijlessen, maar zal ook gericht zijn op het welzijn van de paarden en pony’s.

Animal interaction krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en het goed en liefdevol zorgdragen voor de levende have heeft deze stichting hoog in het vaandel staan. Het betrokken zijn bij de wetenschap over dit onderwerp is als vanzelfsprekend.

Er zullen verder activiteiten ondernomen gaan worden om een AGB code voor de paardencoach werkzaam in deze stichting te realiseren en het laten accrediteren van de betrokken locaties voor het geven van paardencoachsessies en rijlessen, via de VPCN.

Verder zal de Stichting haar kennis up to date houden, door een actieve betrokkenheid bij de beroepsvereniging VPCN en bij één van de geaccrediteerde opleiders, te weten Open2Contact.

De stichting zal zich verder richten op het verkrijgen van naamsbekendheid en het daarmee ook verbinden van donateurs aan de stichting.

Activiteiten ten behoeve van de doelgroep

 • Kinderen en (jonge) mensen paardencoaching aanbieden op coachvragen, welke zij stellen in het kader van het verbeteren van hun kwaliteit van leven, op het gebied van:
  – Gezondheid (inclusief het omgaan met ziekte(n)/beperking(en) in het dagelijks leven)
  – Sport (ónbeperkt sporten)
  – Voeding/Gewicht
  – Persoonlijk geluk
  – Relaties – Sociale contacten
  – Financiën
 • Kinderen en (jonge) mensen paard-rijinstructie geven, passend bij hun lichamelijke/geestelijke mogelijkheden, ter verbetering gezondheid door te werken aan lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen. Daarnaast zal ook vaak het zelfvertrouwen verbeteren in het contact met het paard.
 • Verzorgen van scholing over: bijvoorbeeld paardencoaching, paardrij-instructie en paardenwelzijn, ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de beroepsgroep van paardencoaches en rijinstructeurs. Ook workshops voor coachees en hun ouders kan tot de mogelijkheden behoren.

Accepteer wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt accepteren

(uit Serendipity Player)